Välj år:

Varför har vi ban- och stugvärdar?

Banvärdens främsta uppgift är att se till att de som tränar på banan gör det säkert och enligt de regler som klubben har, som i sin tur bygger på regler som förbundet SVEMO satt upp.
Stugvärdens uppgifter är att ansvara för försäljningen i kiosken samt att träningsavgifter betalas enl. gällande regler i klubben.

Det är därför nödvändigt att det finns en banvärd och en stugvärd när banan är öppen för träning - saknas banvärd eller stugvärd måste banan hållas stängd.
Klicka här för att få information om vad ban- och stugvärden gör!
Vecka Tisdag Lördag Söndag
33 2018-08-14
Banan är öppen
Banvärd: Jonnie Malmros Håkan Månsson
Stugvärd: Christel Ljunggren
2018-08-18
Banan är stängd
MX Väla bara för HMCK och LMK medlemmar.
2018-08-19
Banan är öppen
Banvärd: Björn Magnusson Nils Olsson
Stugvärd: Christel Ljunggren
34 2018-08-21
Banan är öppen
Banvärd: Sten Nielsen Tommy Bergström
Stugvärd: Erica Melander
2018-08-25
Banan är öppen
Banvärd: Jan Porlevik Mattias Döös
Stugvärd: Erica Melander
2018-08-26
Banan är öppen
Banvärd: Christian Rislakki Henrik Eliasson
Stugvärd: Erica Melander
35 2018-08-28
Banan är öppen
Banvärd: PEO Nilsson Stefan Billing
Stugvärd: Christel Ljunggren
2018-09-01
Banan är stängd
Tävling Sydenduron
2018-09-02
Banan är stängd
Uthyrd till SMF
36 2018-09-04
Banan är öppen
Banvärd: Tomas Nimmervoll Mikael Nolin
Stugvärd: Erica Melander
2018-09-08
Banan är öppen
Banvärd: Johan Evertsson Nicklas Larsson
Stugvärd: Erica Melander
2018-09-09
Banan är öppen
Banvärd: Dick Ovredsson Mats Heander
Stugvärd: Erica Melander
37 2018-09-11
Banan är stängd
Banvård inför tävling
2018-09-15
Banan är stängd
Tävling USM
2018-09-16
Banan är stängd
Tävling USM
38 2018-09-18
Banan är öppen
Banvärd: Max Nordkil Marcus Gullberg
Stugvärd: Erica Melander
2018-09-22
Banan är stängd
Folkrace tävling
2018-09-23
Banan är stängd
Folkrace tävling
39 2018-09-25
Banan är öppen
Banvärd: Lars Nilsson Niklas Thornberg
Stugvärd: Christel Ljunggren
2018-09-29
Banan är stängd
Banvärd: Mikael Knutsson Rene Jensen
Stugvärd saknas
2018-09-30
Banan är stängd
Banvärd: Peder Fransson Magnus Johansson
Stugvärd saknas
40 2018-10-02
Banan är stängd
2018-10-06
Banan är stängd
Banvärd saknas
Stugvärd saknas
2018-10-07
Banan är stängd
Banvärd saknas
Stugvärd saknas
41 2018-10-09
Banan är stängd
2018-10-13
Banan är stängd
Banvärd saknas
Stugvärd saknas
2018-10-14
Banan är stängd
Banvärd saknas
Stugvärd saknas
42 2018-10-16
Banan är stängd
2018-10-20
Banan är stängd
Banvärd saknas
Stugvärd saknas
2018-10-21
Banan är stängd
Banvärd saknas
Stugvärd saknas
43 2018-10-23
Banan är stängd
2018-10-27
Banan är stängd
Folkrace tävling
2018-10-28
Banan är stängd
Banvärd saknas
Stugvärd saknas
44 2018-10-30
Banan är stängd
2018-11-03
Banan är stängd
2018-11-04
Banan är stängd
45 2018-11-06
Banan är stängd
2018-11-10
Banan är stängd
2018-11-11
Banan är stängd
46 2018-11-13
Banan är stängd
2018-11-17
Banan är stängd
2018-11-18
Banan är stängd
47 2018-11-20
Banan är stängd
2018-11-24
Banan är stängd
2018-11-25
Banan är stängd
48 2018-11-27
Banan är stängd
2018-12-01
Banan är stängd
2018-12-02
Banan är stängd
49 2018-12-04
Banan är stängd
2018-12-08
Banan är stängd
2018-12-09
Banan är stängd
50 2018-12-11
Banan är stängd
2018-12-15
Banan är stängd
2018-12-16
Banan är stängd
51 2018-12-18
Banan är stängd
2018-12-22
Banan är stängd
2018-12-23
Banan är stängd
52 2018-12-25
Banan är stängd
2018-12-29
Banan är stängd
2018-12-30
Banan är stängd
01 2019-01-01
Banan är stängd
2019-01-05
Banan är stängd
2019-01-06
Banan är stängd