Välj år:

Varför har vi ban- och stugvärdar?

Banvärdens främsta uppgift är att se till att de som tränar på banan gör det säkert och enligt de regler som klubben har, som i sin tur bygger på regler som förbundet SVEMO satt upp.
Stugvärdens uppgifter är att ansvara för försäljningen i kiosken samt att träningsavgifter betalas enl. gällande regler i klubben.

Det är därför nödvändigt att det finns en banvärd och en stugvärd när banan är öppen för träning - saknas banvärd eller stugvärd måste banan hållas stängd.
Klicka här för att få information om vad ban- och stugvärden gör!
Vecka Tisdag Lördag Söndag
50 2019-12-10
Banan är stängd
2019-12-14
Banan är stängd
2019-12-15
Banan är stängd
51 2019-12-17
Banan är stängd
2019-12-21
Banan är stängd
2019-12-22
Banan är stängd
52 2019-12-24
Banan är stängd
2019-12-28
Banan är stängd
2019-12-29
Banan är stängd
01 2019-12-31
Banan är stängd