Välj år:

Varför har vi ban- och stugvärdar?

Banvärdens främsta uppgift är att se till att de som tränar på banan gör det säkert och enligt de regler som klubben har, som i sin tur bygger på regler som förbundet SVEMO satt upp.
Stugvärdens uppgifter är att ansvara för försäljningen i kiosken samt att träningsavgifter betalas enl. gällande regler i klubben.

Det är därför nödvändigt att det finns en banvärd och en stugvärd när banan är öppen för träning - saknas banvärd eller stugvärd måste banan hållas stängd.
Klicka här för att få information om vad ban- och stugvärden gör!
Vecka Tisdag Lördag Söndag
46 2018-11-13
Banan är stängd
2018-11-17
Banan är stängd
2018-11-18
Banan är stängd
47 2018-11-20
Banan är stängd
2018-11-24
Banan är stängd
2018-11-25
Banan är stängd
48 2018-11-27
Banan är stängd
2018-12-01
Banan är stängd
2018-12-02
Banan är stängd
49 2018-12-04
Banan är stängd
2018-12-08
Banan är stängd
2018-12-09
Banan är stängd
50 2018-12-11
Banan är stängd
2018-12-15
Banan är stängd
2018-12-16
Banan är stängd
51 2018-12-18
Banan är stängd
2018-12-22
Banan är stängd
2018-12-23
Banan är stängd
52 2018-12-25
Banan är stängd
2018-12-29
Banan är stängd
2018-12-30
Banan är stängd
01 2019-01-01
Banan är stängd
2019-01-05
Banan är stängd
2019-01-06
Banan är stängd