Välj år:

Varför har vi ban- och stugvärdar?

Banvärdens främsta uppgift är att se till att de som tränar på banan gör det säkert och enligt de regler som klubben har, som i sin tur bygger på regler som förbundet SVEMO satt upp.
Stugvärdens uppgifter är att ansvara för försäljningen i kiosken samt att träningsavgifter betalas enl. gällande regler i klubben.

Det är därför nödvändigt att det finns en banvärd och en stugvärd när banan är öppen för träning - saknas banvärd eller stugvärd måste banan hållas stängd.
Klicka här för att få information om vad ban- och stugvärden gör!
Vecka Tisdag Torsdag Lördag Söndag
43 2017-10-24
Banan är stängd
För Mörkt
2017-10-26
Banan är stängd
2017-10-28
Banan är stängd
Organiserad Träning G, U och Motion
2017-10-29
Banan är öppen
Banvärd: Mattias Jeppsson
Stugvärd: Janet Engkvist
44 2017-10-31
Banan är stängd
För Mörkt
2017-11-02
Banan är stängd
2017-11-04
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
2017-11-05
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
45 2017-11-07
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
2017-11-09
Banan är stängd
2017-11-11
Banan är stängd
Folkrace tävling
2017-11-12
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
46 2017-11-14
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
2017-11-16
Banan är stängd
2017-11-18
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
2017-11-19
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
47 2017-11-21
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
2017-11-23
Banan är stängd
2017-11-25
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
2017-11-26
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
48 2017-11-28
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
2017-11-30
Banan är stängd
2017-12-02
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
2017-12-03
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
49 2017-12-05
Banan är stängd
2017-12-07
Banan är stängd
2017-12-09
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
2017-12-10
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
50 2017-12-12
Banan är stängd
2017-12-14
Banan är stängd
2017-12-16
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
2017-12-17
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
51 2017-12-19
Banan är stängd
2017-12-21
Banan är stängd
2017-12-23
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
2017-12-24
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
52 2017-12-26
Banan är stängd
2017-12-28
Banan är stängd
2017-12-30
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen
2017-12-31
Banan är stängd
Banorna stängda för säsongen