Regler för web-medlemsskap i www.hbgmotocross.nu.

Medlemsskap som web-medlem i www.hbgmotocross.nu innebär inte ett medlemsskap i Helsingborgs Motocrossklubb. Inte heller måste du som web-medlem vara med i Helsingborgs Motocrossklubb. (Men du får gärna!).
Syftet med web-medlemsskap är att öka klubbgemenskapen inom Helsingborgs Motocrossklubb och sammanhållningen mellan oss som sysslar med motocross, enduro och liknande sporter.

Du får inte utnyttja ditt web-medlemskap till att utföra olagliga handlingar eller handlingar som strider mot idrottens värderingar i allmänhet och Helsingborgs Motocrossklubbs i synnerhet. Dessa värderingar finns beskrivna i klubbens stadgar som i sin tur bygger på SVEMOs och Riksidrottsförbundets skrifter. Kontrollera dessa källor om du har några frågor kring detta.
De uppgifter du registrerar kommer inte att vara tillgängliga för andra besökare utan ditt medgivande. E-postadress, telefonnummer och annan personlig information kommer inte, utan ditt önskemål, att lämnas vidare till tredje part (såsom organisationer och företag).
Det finns inga kostnader förknippade med web-medlemsskapet, inte heller krav på att du ska köpa eller utföra något. Inte heller har Helsingborgs Motocrossklubb något ansvar för hur web-medlemsskapet utnyttjas av de enskilda web-medlemmarna. Klubben kan inte hållas ansvarig eller bli skadeståndsskyldig för eventuella händelser, oavsiktliga eller illvilliga, drifts-, kapacitets- eller prestandaproblem eller liknande.

Medlemsskapet kan när som helst avslutas genom att kontakta webmaster@hbgmotocross.nu eller genom att begära att medlemsskapet upphör på hemsidan.

Väsentliga förändringar i detta regelverk kommer att skickas ut till alla web-medlemmar via mail. Företeelsen med web-medlemsskap och/eller Helsingborg Motocrossklubbs hemsida kan utan förvarning förändras eller läggas ned.

För frågor rörande ditt web-medlemskap hänvisas till webmaster@hbgmotocross.nu. Tar även gärna emot förslag på förbättringar och förtyliganden kring detta regelverk. Samt, givetvis, förslag, problem, förbättringar, nya funktioner mm rörande www.hbgmotocross.nu i allmänhet.

Helsingborgs Motocrossklubb
2004-01-01.