2007-04-13 - 14:36
(Enduro, Olicens <85cc, Webben)

Enduro!!!

Ett tillfälle att prova på enduro för barn och ungdomar!!!

För medlemmar i HMCK.
Lördag den 21 April kl 9.00
Endurobanan vid Filbornatippen.

Inget krav på körkort eller registrerad motorcykel.
All körning sker i organiserad form med förarinformation och instruktörer.

Anmälan
Till: Sven Bengtsson, 042 343042, Email: sven.bengtsson.hoganas@telia.com
Ange: Namn, ålder, typ av motorcykel, tfn nr och gärna emailadress.

Program
9.00 – 10.30 Anmälan och indelning in grupper
10.30 – 11.00 Förarmöte
11.00 – 12.00 Körning
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Körning. Om intresse finns kommer eftermiddagspasset att innehålla genomgång av hur man klara hinder av olika slag, t.ex. diken, sten, spår, etc…
Förarna kommer att delas in i två grupper. De minsta som inte kan resa upp och starta motorcykeln själv kommer att köra på en bana där föräldrarna har uppsikt över hela banan. Den andra gruppen kommer att köra en längre bana (5-10 minuter). Det är också möjligt att börja i den ena gruppen och sen byta.

Kommentarer
Magnus 2007-04-23 11:55:00
Bilder från i lördags på endurosidan!