2007-10-31 - 18:36
(Enduro, Webben)

TÄVLINGSINBJUDAN SKÅNE ENDURO

MCK Hallandia Släggarp Lördagen 10 November

MCK Hallandia, FMCK Hässleholm, Helsingborgs Mck, FMCK Malmö, Wäxjö MS
Plats: Släggarpsbanan Åled
Anmälan: kl 09.00-10.00 tävlingsdagen
Startavg: 100 kr/pers betalas vid anmälan
Start: Gemensam start kl 11.00
Tävlingstyp: Enklare tävling enduro typ 2 lagtävling 2-4 man/lag körtid 3
tim O-regade mc tillåtna ljudnivå 96db
Bansträckning: Släggarps enduro slinga + delar av crossbanan längd
ca: 6,5km.
Klasser: Endast en klass men med flera man i laget blir det mindre
antal varv/pers.
Licens: Endurolicens krävs. Engångs licens kan lösas tävl. dagen för
300:-
Miljö: Miljömatta krävs samt godkänd ljudnivå 96db.
Tävlingsledare: Lars-Inge Gudmundsson MCK Hallandia
Tävlingskommitté: MCK Hallandia
MCK Hallandia förbehåller rätten att ställa in tävlingen vid otjänligt väder.
Detta meddelas på hemsidan www.mckhallandia.com senast fredag 21/9
kl 18.00
Tävlingen arrangeras enligt SVEMO:s regler för enklare tävling samt dessa tilläggsregler.
MCK Hallandia frånsäger sig allt ansvar vid ev. skador el. dyl


Kommentarer

Bli först med att skriva en kommentar!