2008-05-13 - 09:55
(JSE-sektionen, Olicens <85cc, U-sektionen)

Resultat från MXChamp

Nu har resultaten från DM-MXChamp kommit oss tillhanda och finns att läsa på Klubbinformation--Tävlingar. Resultat 1 avser lördagen (65-85) och Resultat 2 gäller de större.


Kommentarer
Martin 2008-05-13 18:12:05
Hur ska man förstå dom resultat listorna?