2018-07-23 - 16:45
(Enduro)

KM på Endurobanan

Tilläggsregler
Tävlingsinbjudan klubbmästerskap
Torsdag den 2 Augusti 2018,Väla endurobana
Tävlings typ: Enklare tävling typ 2,Varvlopp,ingår i HMCK KM serie
Körkortskrav: Ja
Arrangör: Helsingborgs Motocross Klubb
Plats: Väla endurobana
Anmälan: På plats tävlingsdagen 17,30-17,50
Förare möte: 17,50
Tävlingsstart: 18,30
Maxtid: 2 timmar
Tidtagning: Manuell
Startavgift: Gratis för medlemmar i Helsingborg el Landskrona
Bansträckning: Pilad och bitvis bandad bana. Banlängd meddelas tävlingsdagen på förarmötet. Obligatoriskt mastervarv med start 18,00
Miljömatta: Obligatorisk för samtliga vid tankning och service.
Besiktning: Stickprov med db kontroll och registrerings kontroll

Medlemskort och endurolicens ska uppvisas.
Tillfälliglicens löses på Svemos hemsida.
Tävlingsledare: Patrik Håkansson 070-8783901
Frågor/Upplysningar: Magnus Karlsson 070-8776435
HMCK förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid förhållanden som ej går att råda över, meddelas på hemsidan: www.hbgmotocross.nu
HMCK frånsäger sig allt ansvar vid eventuella skador eller dylikt.


Kommentarer

Bli först med att skriva en kommentar!